fbpx

תמר והל

אירוח ביתי וסדנאות בישול

אנחנו בכמה מילים

אירוח ביתי, סדנאות בישול ואפיה,
סדנת הכנת קמח על אבן הרחים

גיוון‭ ‬של‭ ‬ממתקים
ומאכלים‭ ‬בדואים‭ ‬אותנטיים
אירוח‭ ‬בדואי

קיים הזמנות

תטעום מגרוטה מעמול מעמול‭ ‬מצרי אפרופו תמרים‭ ‬ממולאים כדורי‭ ‬קוקוס‭ ‬עם‭ ‬תמרים מברושה ‬חולבה ‬קַטַאיֵף