fbpx

סטודנט? הזדמנות למלגה ייחודית לחונכויות בחברה הבדואית

מלגה לימודית לסטודנטים אקדמיים בסך 5,000 ₪
מועד אחרון להרשמה 15.05.2022

אשכולות נגב מזרחי ומערבי בשיתוף האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב במשרד הרווחה, כוכבי המדבר והרשויות הערביות בנגב – מזמינים סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל"ג דוברי עברית כשפת אם ומתגוררים בנגב להצטרף לתכנית מלגות
במהלך השנה יחנכו הסטודנטים תלמידים בתגבור לימודי ובמחנות קיץ לימודיים
הפרויקט נועד לקדם ולעודד מצוינות ואינטראקציה חברתית וציבורית בין הסטודנטים והתלמידים, ולהעלות את רמת המסוגלות העצמית בקרב ילדים ונוער על ידי עידוד מצוינות במקצועות מדעיים וטכנולוגיים תוך חיזוק העברית המדוברת.
המלגה תמורת 60 שעות התנדבות בתוך אחד מהישובים הבדואים.
עדיפות תינתן לסטודנטים הלומדים מקצועות מדעיים או טכנולוגיים

מועד אחרון להרשמה 15.05.2022

*ההרשמה דרך דואר אלקטרוני Gmail בלבד